Nicolette Hebing - Zomereczeem opgelost! Advertisement
Home arrow Natuurlijk bekappen
maandag 27 mei 2019
 
 
Natuurlijk bekappen

Image

Image
Voor de behandeling

Image
Na de behandelingIn 2003 ben ik begonnen aan de opleiding 'Veterinaire natuurgeneeskunde' bij Silverlinde te Breda. Omdat ik vond dat er te summier werd ingegaan op het onderwerp hoeven, ben ik een cursus regulier bekappen gaan volgen bij Dhr. Henny Bloom van ENPHO (Eerste Nederlandse Particuliere Hoefsmeden Opleiding).

Daarna heb ik een tijdje regulier bekapt tot ik op een internetsite iets las over natuurlijk bekappen. Dat sprak me direct zo aan, dat ik me daarin verdiept heb en o.a. een dagcursus heb gevolgd bij 'Paardnatuurlijk'. Sindsdien doe ik niets anders meer.

Mijn ervaring is, dat de voeten van het paard er zo van opknappen, dat het me blijft verbazen. Er zijn verschillende methoden van natuurlijk bekappen. Ik doe het volgens de 'Witte Lijn methode' van Pete Ramey.

Het natuurlijk bekappen is ontstaan in de VS, waar gekeken is, naar hoe de hoeven van verwilderde paarden slijten.

 

 

 

 Regulier Natuurlijk 
 •  de straal wordt kortgesneden
 •  de straal wordt zoveel mogelijk intact gelaten
 • de zool wordt dungesneden
 • in de zool wordt niet gesneden, alleen het dode materiaal wordt weggeschrapt
 • de hoef wordt plat gevijld
 • kwartierboogjes worden aangebracht
 • de hoefwand wordt niet afgerond
 • de hoefwand wordt afgerond= mustangrol
 • vaak worden de hielen hoger gelaten
 • hielen worden laag gehouden

Bij regulier bekappen wordt vaak aan de stand van de voeten gesleuteld omdat deze scheef zouden zijn. Ik vind dat heel fout. De stand van het hoefbeen bepaald de stand van de voeten en daar moet je vanuit gaan met bekappen. De stand van het hoefbeen kun je aflezen aan de zool.

Bij natuurlijk bekappen ga je uit van de zool. Als je de zool recht zet door de hoefwand in te korten tot aan de zool en de zool intakt te laten, krijg je vanzelf een 'rechte' stand, de natuurlijke stand van de voet.

Juist wanneer je aan de stand van de voeten gaat sleutelen krijg je rare voeten, er wordt gesneden in gezond materiaal. De hoef probeert het gedane kwaad te herstellen. Het gaat meer en zwakker materiaal aanmaken en de voeten verzwakken en vervormen in veel gevallen. Vaker bekappen wordt dan noodzakelijk.

Natuurlijk bekappen vereist minder onderhoud. De hoeven blijven veel langer mooi, ze worden hard en stevig en behouden veel langer hun natuurlijke vorm.

Hoefziekten als hoefkatrolontsteking en hoefbevangenheid komen niet voor bij verwilderde paarden.


Hoefkatrolontsteking

Pete Ramey zegt hierover in zijn boek 'Making natural hoofcare work for you' het volgende:

“Begin eenvoudig weg met een natuurlijk bekap-programma en je zult zien. Ik heb hopeloze gevallen gezien van hoefkatrolontsteking die weer goed liepen na de eerste bekapping of die wat langer duurden. Het is een feit dat ik nog nooit een paard met hoefkatrolonsteking ben tegengekomen, wat niet volkomen is genezen onder mijn zorg”.

Jaime Jackson, schrijver van 'Horse owner guide to natural hoofcare', zegt hierover:

“Het is geen verrassing dat hoefkatrolontsteking niet voorkomt bij wilde paarden. Ook ben ik het nog nooit tegengekomen bij paarden die blootvoets gaan en natuurlijk bekapt worden. Neem van mij aan dat ik niet weet van enig paard met hoefkatrolontsteking wat niet genezen is na een intensieve natuurlijke bekapping”.

Dr. Strasser:

“In de laatste 3 jaar, is de weg van genezing van 53 paarden met hoefkatrolontsteking van verschillende rassen gedocumenteerd. De ijzers werden weggehaald, de manier van huisvesting veranderde naar meer natuurlijke omstandigheden, waardoor meer beweging en de vorm van de hoefschoen werd, over een periode van maanden, door natuurlijke bekapping, weer teruggebracht naar zijn natuurlijke vorm. Afhankelijk van de duur van de aandoening en in hoeverre de huisvestingsomstandigheden konden worden geoptimaliseerd, is de tijd waarin een paard met hoefkatrolontsteking weer kon worden gebruikt, enkele weken tot 9 maanden”.

Samengevat:

 • meer regelmatige beweging.

 • geen ijzers.

 • zoveel mogelijk bewegingsvrijheid, zo weinig mogelijk stalarrest.

 • natuurlijke bekapping.


Hoefbevangenheid

Hoefbevangenheid kan ontstaan door verkeerde voeding. Dit is de meest voorkomende oorzaak. Een paard en vooral een pony is een sober dier. Wat betekent dat het schraal gevoerd moet worden. Weinig suiker en zetmeel en veel, heel veel cellulose. In onze grassen zit door verkeerde bemesting en overbegrazing heel veel suiker(fructaan) en veel te weinig cellulose. Geen geschikte voeding voor hoefbevangen paarden en pony's. Ook krachtvoer bevat veel suiker en zetmeel.

Daarnaast is goede en zeer regelmatige bekapping bittere noodzaak.

Samengevat:

 • geen suiker, gras en/of zetmeelrijke voeding.

 • alleen celluloserijke voeding.

 • goede, regelmatige bekapping.


  Angstige paarden of paarden die zich niet meer willen laten bekappen

Een veelvoorkomend probleem is dat paarden zich niet meer willen laten bekappen uit angst. Geweld of pijn kunnen oorzaken zijn van dat probleem. Een paard wordt of angstig, gelaten of agressief wanneer het met geweld wordt bekapt. Het is van het paard vaak geen onwil, het wil best meewerken, maar onbegrip.

In alle gevallen is het lastig bekappen. Het komt voor dat paarden zich laten vallen, trappen of gesedeerd moeten worden.

Vaak is een geduldige, rustige benadering en werkwijze de oplossing. Ik heb veel ervaring en goede resultaten met dit soort gevallen. Ik neem een uur de tijd om het paard te bekappen. Gaat het langer duren, dan betaald u € 5,- euro per kwartier extra. In de toekomst zal het paard/pony steeds sneller bekapt kunnen worden. Het is een kwestie van geduld en vertrouwen.

Ook kan ik u helpen uw jonge paard op een paardvriendelijke manier leren voetjes te geven. Dit om toekomstige problemen te voorkomen.

Dit zijn de voeten van Bram

Image
Bram is al van jongs af aan (7 maanden) op een natuurlijke manier gehouden en bekapt. Dit kun je aan zijn voeten aflezen. Bram heeft, sinds hij bij ons is, nog geen dag op stal gestaan. Hij is altijd buiten en in beweging. Rondom de schuilstal ligt bestrating, zodat de hoeven vaak in aanraking komen met een harde ondergrond. De doorbloeding is daardoor optimaal en de hoeven worden gezond en sterk. Ik kan makkelijk met Bram 3 uur over straat lopen, zonder dat dat aan de hoeven is te zien.

Het onderhoud aan deze hoeven is ook minimaal. Af en toe knip ik wat van de hoefwand af en vijl een beetje, dat is alles. Aan de straal en de zool heb ik nog nooit iets gedaan. Zo hoort een straal eruit te zien. Dit kom ik in de praktijk zelden tegen.
De straal hoort eigenlijk contact te hebben met de bodem. Het paard kan daarmee voelen op wat voor soort bodem het loopt en zijn gang daaraan aanpassen. Door de straal weg te snijden, ontnemen we het paard zijn tastorgaan.
Paarden zijn bewegingsdieren. 80% van de doorbloeding van de benen komt uit het hoefmechanisme. Een paard moet daarvoor wel bewegen. Op stal staan is funest voor de gezondheid van het paard en zijn voeten. Ook helpt alle ammoniak, die in een stal aanwezig is, de hoeven niet.
Niet alleen fysiek maar ook mentaal blijven de paarden veel gezonder wanneer ze veel bewegingsvrijheid krijgen. De paarden worden veel makkelijker om mee te werken en ze hebben er ook zin in. De spierpijn van na het werk, kan veel makkelijker afvloeien wanneer het paard zich kan bewegen. Stilstaan is niet gezond, ook niet voor een paard met een blessure. Beweging=doorbloeding=genezing!
Rustige, constante beweging versneld het genezingsproces (behalve bij botbreuken).


Neem contact op voor meer informatie of voor een afspraak.

 

Image
Er is hier niet in de zool gesneden, alleen uitgekrabt

Image
Mistic krijgt hier de Mustangrol

 
 
Top! Top!